Feeds:
Posts
Comments

นัดพบ สมาชิก มานา วันที่ 7 มิย เวลา 15 -18 น

ณ คริสจักรใต้ร่มพระคุณ ซอยรามคำแหง 16

Advertisements

ปัจจุบัน มีเวปคริสเตียน เป็นจำนวนมาก ที่มีความมุ่งมั่น ที่จะเผยแพร่ เรื่องราวของพระเจ้า ออกไปในวงกว้าง

การที่ได้รู้จัก เวปเหล่านี้ เป็นการสร้างสัมพันภาพที่ดี กับ ผู้รับใช้พระเจ้าเหล่านี้  เพื่อสร้างความปึกแผ่นและความเข้มแข็งให้กับชาวคริสเตียนในเมืองไทย

แนะนำ music /video /บันเทิง  ข่าวคอนเสริ์ต ค่ายเพลงคริสใหม่  งานประกวดเพลง

คริสเตียน มีเสียงเพลงเป็นส่วนหนึ่งของการนมัสการ ดังนั้น  คริสเตียนจึงได้รับพระพร ในการผลิตผลงานเพลงใหม่ ๆ

ที่มีเนื้อหาดี ตลอดเวลา ..

คำพยานจากประสบการณ์จริงของบุคคล เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคำชีวิตคริสเตียนในรูปแบบที่แตกต่างกัน

เพราะพระเจ้ามีพระประสงค์ที่กำหนดไว้ให้แต่ละคนไม่เหมือนกัน  คำพยานเหล่านี้มีไว้เพื่อแบ่งปัน และ เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจ เวลาท้อถอย…

ในโลกนี้มีหนังสือดี ๆ ที่เขียนโดยคริสเตียนที่มีความเชื่อและศรัทธาในพระเจ้า แนะนำหนังสื่อดี ๆ น่าอ่าน  แนะนำหนังสือที่จัดทำขึ้นมาเพื่อการประกาศ

update ความเคลื่อนไหวของพี่น้อง ชาวคริสเตียน ได้ที่นี่